Sve naše artikle šaljemo u zaštitnom, originalnom pakovanju koje sprečava oštećenja istih i u skladu sa pomenutim, garantujemo ispravnost tako upakovanog proizvoda.

U slučaju da dođe do bilo kakvog oštećenja prilikom transporta naručene robe, odgovornost za neispravnost proizvoda snosi kurirska služba koja je izvršila isporuku.

Ukoliko je do oštećenja robe došlo nakon preuzimanja, usled nemara i neispravnog korišćenja odnosno rukovanja kupljenim proizvodom, ne garantujemo refundaciju takvog proizvoda.